پرداخت به چه شکل انجام می شود؟

در سایت بوتیک مروارید تمامی پرداخت ها بصورت آنلاین و از درگاه بانک مهر ایران مختص بوتیک مروارید انجام می شود.